van oud naar nieuw

Op deze website verzamel ik 'oude' humor en steek die in een 'nieuw' kleedje naar aanleiding van toevallige ontdekkingen.  Eerst  komt een boek  uit de 17de eeuw aan bod dat hier uitvoerig besproken wordt omdat het erg zeldzaam is: naast achtergrondinformatie kan u het in zijn geheel lezen.

Verder kan je hier genieten van:

- een selectie 'oude grappen in nieuwe verpakking'

- een tweedehandskeuze uit een 'uitdragerswinkel'

- een verzameling 'koddige opschriften'

- een selectie loterijversjes

- een korf grappige rijmpjes

- een ironisch-komisch woordenboek

- een olipodrigo of potpourri

- een 'geleerde nar'

- een allegaartje vertelseltjes

 

Meer 'oude' humor en 'nieuwe' wijsheden: www.democritus.be/  

Wie meer wil weten of de teksten in pdf ontvangen > dewitte.ebay@gmail.com 

Kooplustigen kunnen terecht in https://www.benl.ebay.be/str/octopusbiblio 

Op de veiling van Marc Van de Wiele in Brugge op 11 maart 2017 kon ik voor 35 Euro dit zakboekje kopen: in duodecimo formaat (12°; 13.5x8 cm) met ongepagineerd 122 bladzijden bevat het in 25 rubrieken een verzameling van 251 vermakelijke anekdoten en grappen om ‘het verstand aan te scherpen’. Het werd uitgegeven door Guilliam of Willem Lesteens (1590-1661) die door zijn huwelijk met Maria Verdussen terechtkwam in de bekende Antwerpse drukkersfamilie Verdussen. De auteur ‘R.V.’ ondertekende zijn voorwoord met Richardus Versteganus. Ik werd nog meer nieuwsgierig toen na wat opzoekwerk bleek dat het boekje erg zeldzaam is: alleen de Koninklijke Bibliotheek van Brussel en de bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam bezitten een exemplaar. Bovendien is de auteur zulk een kleurrijke figuur en de inhoud zo plezierig dat ik dit kleinood ruimere aandacht wilde geven. Ik heb de tekst omgezet in ‘modern’ Nederlands en waar nodig een verklaring gezet bij namen of uitdrukkingen. Verder volgt nog een schets van de auteur en een beoordeling van zijn werk tegen de achtergrond van de humor in de 17de eeuw. Het boekje werd destijds aangeprezen ‘tot vermaeck van beswaerde en vermoeyde geesten’. Van dit laatste had ik geen last bij dit vermakelijke werk, een amusante bezigheid die bevestigde wat ik uit een van de anekdoten leerde: een oude vriend, een oude wijn en een oud boek zijn aangenaam gezelschap…

Zie ook http://www.neerlandistiek.nl/2018/03/antwerpse-grappen-uit-de-zeventiende-eeuw/

https://www.democritus.be/449310052